Main page
Back
           Works List 
         (january 2001)
 
 

LISTĂ DE LUCRĂRI
 
 

 1.Published works
1.  D.A.Potorac, A.Graur, T.Moroșan - A coder-decoder for computer communication - "Conference of Optimization of Electric and Electronic Equipments - OPTIM 91", Brașov 1991, vol.III, D30, p.140-145;
2. D.A.Potorac, A.Graur, T.Morosan - Monitoring Communication Device - "Conference of Optimization of Electric and Electronic Equipments - OPTIM 91", Brașov 1991, vol.III, D34, p.134-139;
3. D.A.Potorac, A.Graur, T.Moroșan - Specialized D/A Converter and Multiplexer - "Conference of Optimization of Electric and Electronic Equipments - OPTIM 91", Brașov 1991, vol.III, F22, p.107-112;
4. A.Graur, D.A.Potorac, T.Morosan - Echipament pentru transmisiuni de date - "Structuri, algoritmi si echipamente de conducere a proceselor industriale", Iași 1991, vol.II, D2, p.7-12);
5. D.A.Potorac, A.Graur,T.Morosan - Controler de linie telefonică - "Structuri, algoritmi si echipamente de conducere a proceselor industriale", Iași 1991, vol.II, D1, p.1-6;
6. A.Graur, D.A. Potorac, T.Morosan - Interfața specializata pentru achiziții de mărimi analogice - "Structuri, algoritmi si echipamente de conducere a proceselor industriale", Iași 1991 , vol.II, D3, p.13-18;
7. T.Morosan, A.Graur, I.Macincă, D.A.Potorac - Remarks on a Numerical Calculation Theorem - "The International Conference on Applied and Theoretical Electrotechnics", Craiova 1991, vol.III, E23;
8. T.Morosan, A.Graur, D.A.Potorac - A Matricial Method for Conversion of Hybrid Parameters - The International Conference on Applied and Theoretical Electrotechnics", Craiova 1991, vol.III, F2;
9. A.Graur, St.Holban, D.A.Potorac, T.Morosan - A Digital Solution for the EHL film in an elliptical contact - "The International Conference on Applied and Theoretical Electrotechnics", Craiova 1991, vol.III, D18;
10. D.A.Potorac - An intelligent Modem - "The International Conference on Applied and Theoretical Electrotechnics", Craiova 1991, vol.III, E31;
11. Al.Marcu, D.A.Potorac - Programmable Filters with Switching Capacitors - "Development and Application Systems ", ISSN 1222-7234, Suceava 1992, vol.II, p.27-32;
12. G.Gutt, D.A.Potorac, C.Patras, A.Graur - Electronic Tragbares Kraft Mess Gerat im Toreich 0-100N - "Development and Application Systems", ISSN 1222-7234, Suceava 1992, vol.II, p.277-282;
13. D.A.Potorac, Al.Marcu, C.Filip - Supervising and Warning System on Phone Lines - "Development and Application Systems ", ISSN 1222-7234, Suceava 1992, vol.I, p.27-31;
14. A.Marcu, D.A.Potorac, C.Filote - Procesor de intrare-iesire pentru calculatoare IBM-PC - "Al doilea colocviu de analiza, proiectare si conducere automata in sistemele electrice", Galați, 1993, p.31-35;
15. Al.Marcu, D.A.Potorac, T.Moroșan - Sistem de monitorizare a debitului - "Al doilea colocviu de analiza, proiectare si conducere automata in sisteme electrice", Galați, 1993, p.35-41;
16. D.A.Potorac - Phone Line Communication System - Analele Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, nr. 1/1994, ISSN 1222-4316; p.51-55
17. D.A.Potorac, R.Rebenciuc - O aplicație a controlerului programabil de interfață PIC16C5X - "Simpozionul național de teoria sistemelor, robotica, calculatoare, informatica de proces - ed.VII - SINTES 7", Craiova, mai 1994, p.189-193;
18. D.A.Potorac, D.Otrocol, G.Harmanescu - Sistem interfonic full-duplex multiplu - "Simpozionul național de teoria sistemelor, robotica, calculatoare, informatica de proces”, ed.VII - SINTES 7, Craiova, mai 1994, p.29-33;
19. D.A.Potorac, A.M.Nica - A SPICE Simulation for Some Sequential Circuits - "Development and Application Systems", Suceava 1994, vol.5, ISSN 1222-7234, p.257-p.264.
20. D.A.Potorac,I.Deleanu - PLL Circuit Simulation Using SPICE - "Development and Application Systems - D&AS 94", Suceava 1994, vol.5, ISSN 1222-7234, p.265-p.272;
21. D.A.Potorac, A.Graur, J.Mignot - Electronical Measurement System for Laser Profilometry - "Electromotion '95", Cluj-Napoca, ISBN 973-96983-2-8, mai 1995, p.251-254;
22. D.A.Potorac, A.Graur, J.Mignot - An Analog PC Interface for LASER Measurement of a Profile - "SACCS ' 95", Iași, october 1995, vol.II, p.113-117;
23. Graur A., Pentiuc S.Gh., Potorac A.D., Turcu C.E.,Turcu C.O.- Data acquisition system for energetic consumptions using telephone network - Buletinul Institutului Politehnic Iași, tomul XLI(XLV), fasc.5, secția III - electrotehnică, energetică, electronică, Iași, noiembrie, 1995, p.598-601;
24. A.D.Potorac, A.Graur, I.Toma,J.Mignot - Measurement Interface for "In Vivo" Skin Profilometry - Analele Universității "Stefan cel Mare" Suceava, secțiunea electrică, nr.3/1995, ISSN 1222-4316, p.7-13;
25. A.D.Potorac, J.Mignot - Some Pertinent Observations on PSD - Analele Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, secțiunea electrică, nr.3/1995, p.30-33, ISSN 1222-4316;
26. D.A.Potorac, A.Graur - Using DTMF System in Data Transmisions - "Development and Application Systems ", ISSN 1222-7234, Suceava 1996, vol.7, p.109-114;
27. A.D.Potorac, I.Toma, J.Mignot - In vivo skin relief measurement using a new optical profilometer - Skin Research and Technology, vol 2, nr.2, ISSN 0909 -752X, May 1996, p.64-69;
28. A.D.Potorac - Autofocus laser systems in profilometry - Analele Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, nr. 5/1996, secțiunea electrică, ISSN 1222-4316, p.30-38;
29. D.A.Potorac, J.Mignot, A.Graur - Laser beam profilometry using autofocus systems - "Electromotion '97", ISBN 973-97791-4-X, Cluj-Napoca, 8-9 mai 1997, p.162-166;
30. A.D.Potorac - Surface measurement system - “ICMCS97”-The II International Conference on Microelectronics and Computer Science, ISBN 973-9358-02-0, Chișinău, Republica Moldova, oct.1997, p.241-244.
31. A. D. POTORAC, A. GRAUR, - A Simulation of an Optical Interface Using SPICE – Modern Problems of Mathematics (Suciasni Problemi Matematiki) – Cernauti, Ukraina, 1998, vol.2, p.228-231
32. M Chuard, A.D.Potorac – SHF Link for 3D Profilometer Using CCD Linear Camera - "Development and Application Systems - D&AS 98", Suceava 1998, vol.9, ISSN 1222-7234, p.21-p.28;
33. V.Popa, A.D.Potorac, Cr.Turcu, C.Turcu – The Most Performant Bidimensional Two-State TCM and M-TCM Schemes - "Development and Application Systems - D&AS 98", Suceava 1998, vol.10, ISSN 1222-7234, p.77-p.82;
34. J.Mignot, M.Chuard, D.A.Potorac - Topographical Measurements on Biological and Living Surfaces – IX Inter. Oberflachenkolloquium Chemnitz (Germany) 29-31 janvier 1996, Proceeding v21/1996, p.211-218;
35. A.D.Potorac, V.Popa – Phone Line Optical Interface for Subscriber End Monitoring – Communication 98, Academia militara, Bucuresti 1998
36. Valentin POPA, Dan Alin POTORAC - Auto-Switch System - Communication 98, Academia militara, Bucuresti 1998
37. A. D. POTORAC, A. GRAUR - Some Aspects of Implementing Multimedia Services on Networks – The Fourth Ukrainian International Conference on Theory and Application of Signal/Image Processing and Pattern Recognition – Ukrobraz 98 – Kiev, Ukraina, 19-23 oct.1998, Proceedings p.213-216, ISBN 966-02-0695-X;
38. A.D.Potorac, V.Popa – Optical Insulated Phone Line Interface - Analele Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, secțiunea electrică, nr.9/1998, p. în curs de apariție, ISSN 1222-4316; propunere
39.  R.D.Pentiuc, L.Cantemir, D.Ioachim, A.D.Potorac, P.Stiuca – Constructia si incercarea motoarelor hibride pentru actionarile din tractiunea electrica – Simpozionul international Petrosani 1999, vol.3 Inginerie Electrica, 7-8 octombrie 1999, p.25-30, ISBN 973-8035-03-1
40.  A.D.Potorac - Temperature mesurement by mesuring a capacitor charging time - Analele Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, secțiunea electrică, nr.10/1998, p.36-41, ISSN 1222-4316;
41.  Adrian GRAUR, Stefan-Gheorghe PENTIUC, Alin-Dan POTORAC, Remus PRODAN -System  for building TV supervising using an Intranet and processing images techniques – proposal, Anale ???
42.  R.Pentiuc, C.Popa, M.Milici, A.D.Potorac – Ring winding’s reactances of magnetisation at the toroidal inductor of hybrid motors – Analele Universitatii din Oradea, fasc.Electrotehnica, sect.C / EMES – A 5-a Conferinta Internationala de Ingineria Sistemelor Moderne in Electrotehnica, 27-29 Mai 1999, p.152-157, ISSN 1223-2106
43.  R.D.Pentiuc, D.A.Potorac, P.G.Stiuca, C.D.Popa, M.R.Milici – Motorul de inductie hibrid cu inductor rectiliniu si indus disc cu miscare rotativa – Utilizarea eficienta a energiei, nr.37-38(3-4/1999), p.7-11, ISSN 1224-5577
44.  A. D. POTORAC, R. PENTIUC, St.Gh. PENTIUC, V. POPA - Some new consideration regarding the voice-to-digital conversion for lower rate channels - Analele Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, secțiunea electrică, nr.12/1999, an 6, p.65-68, ISSN 1222-4316;
45.  A.D.Potorac - A simple microcontroller emulation for CVSD Modulation - "Development and Application Systems - D&AS 2000", Suceava 2000, vol.11??, ISSN 1222-7234, p.xx-p.xx;
46.  Vinitsa
 

2.Published Books
1. A.D.Potorac - Electronică digitală, îndrumar de laborator, Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava, 1994
2. A.D.Potorac, M.L.Rusu - Analiza și sinteza dispozitivelor numerice, Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava, 1997
3. A.D.Potorac - Circuite numerice, Editura Universității “Ștefan cel Mare” Suceava, 1998, ISBN 973-98389-7-9
 

 3.Inventions
1.  Traductor de sarcina pentru motoare cu ardere interna cu aprindere prin scânteie (brevet nr. RO/98669) (medalia de argint la "Salon International des Inventions et des Techniques Nouvelles", Iași, 1992). Autori: L.Dimitriu, R.Oprea, F.Ungureanu, T.Dolea, D.A.Potorac, L.E.Șufaru.
2. Traductor complex pentru motoare cu aprindere prin scânteie (brevet nr.RO/98960). Autori: L.Dimitriu, R.Oprea, F.Ungureanu, D.A.Potorac, T.Dolea, L.E.Șufaru.
3. Sistem electronic pentru reglarea avansului la aprindere pentru standuri de experimentări motoare cu aprindere prin scânteie (brevet nr.RO/104898) (medalia de aur la Salonul Invențiilor, Brusseles Eureka '95 / 13.11.1995). Autori: L.Dimitriu, D.A.Potorac, L.E.Șufaru, T.Dolea.
4. Sistem electronic de control al injecției de benzină pentru standuri de încercări motoare (brevet nr.RO/104899) (medalia de argint la Salonul Invențiilor, Brusseles Eureka '95 / 13.11.1995). Autori: L.Dimitriu, L.E.Șufaru, D.A.Potorac, T.Dolea.
5. Sistem de control al sarcinii la motoare cu aprindere prin scânteie (brevet nr.RO/104998) (medalia de aur la Salonul Invențiilor, Brusseles Eureka '95 / 13.11.1995). Autori: L.Dimitriu, L.E.Șufaru, D.A.Potorac, T.Dolea.

 4.Comunicated Papers
1. Sistem cu microprocesor pentru controlul injecției si aprinderii la motoare cu ardere interna (tema proiect de absolvire - lucrarea conține 3 brevete de invenție si a obținut premiul I la Festivalul național de creație tehnico-științifică studențească Iași - 1987, secțiunea Microelectronică), coautor: A.D.Potorac.
2. Sistem cu microprocesor pentru electroacupunctură (comunicare la Sesiunea naționala de comunicări științifice studențești, Cluj, 1986), coautor: A.D.Potorac.
3. Sistem dispecer de energie termică (contract IJGCL Suceava - lucrare premiata la Sesiunea județeană de comunicări tehnico- științifice, Suceava 1989), autor principal: A.D.Potorac.
4. Echipament specializat pentru termografie de contact (lucrarea a fost premiata la Sesiunea interjudețeană de comunicări tehnico-științifice, Sibiu, 1989), autor: A.D.Potorac.
5. "In Vivo" Skin Relief Measurement Using a New Optical Profilometer" (International Skin Congress, New Orleans, SUA, 3-5 februarie 1995), autor principal: A.D.Potorac.
 

 5.Research and Commercial Contracts
1. Sistem pentru supravegherea procesului de uscare a lemnului (contract 05/7.03.1988 IFET Suceava), coautor: A.D.Potorac.
2. Sistem pentru supravegherea procesului tehnologic de fermentație (contract 16/1.04.1989 Fabrica de glucoza si amidon, Fălticeni) , coautor: A.D.Potorac.
3. Sistem de supraveghere a temperaturii lagărelor la mașina de hârtie MH1 (contract 09/08.1989 "Letea" Bacău) , coautor: A.D.Potorac.
4. Echipament pentru blocarea convorbirilor telefonice urbane sau interurbane la abonat (contract 115/02.1990 "Microelectronica" București) , autor: A.D.Potorac.
5. Echipament pentru transmisiuni de date "Teledat" (contract 18/05.10.1990 "Alisa" Suceava) , autor: A.D.Potorac.
6. Termometru digital de precizie (contract 04/15.04.1990 "SEA" Suceava) ,autor: A.D.Potorac.
7. Aparat de taxare pentru taximetre cu microprocesor (contract 05/06.1990 "SEA" Suceava) , coautor: A.D.Potorac.
8. Cercetări privind realizarea sistemelor în timp real. Faza I. Studiul comunicațiilor de date în arhitecturi multiprocesor, contract 1096B/1993 cu Ministerul Cercetării și Tehnologiei, coautor: A.D.Potorac.
9. Sistem de preluare automată de informații numerice pe un echipament de calcul folosind rețeaua telefonică (contract nr. 8553 din 25.08.1995 cu RENEL, FRE Suceava, 1995) , coautor: A.D.Potorac.
 
 

Main page      Back